Ga terug   Computer Idee Forum > Internet > Beveiliging

Antwoord
 
Discussietools Weergave
Oud 26 August 2008, 22:43   #1
anoniem33486
Guest
 
Berichten: n/a
Standaard hijackthis farapom

Graag een oplossing voor het niet meer werken van google en het telkens opkomen van banners. Machine is erg traag geworden.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 21:13:35, on 26-8-2008
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE
C:\Program Files\Acer\Notebook Manager\almxptray.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe
C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.zeelandnet.nl/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://global.acer.com/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O2 - BHO: {05f75471-c56d-c30a-b824-fba8a65e1d9d} - {d9d1e56a-8abf-428b-a03c-d65c17457f50} - C:\WINDOWS\system32\reltja.dll
O2 - BHO: targetedbanner browser enhancer - {e31c3e8b-5b79-ceb5-beac-1ab8605b6775} - C:\WINDOWS\system32\iiytwhjhupce.dll
O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [AcerNotebookManager] C:\Program Files\Acer\Notebook Manager\almxptray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [13581672] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\xwwovkai.dll",b
O4 - HKLM\..\Run: [{bbe8082d-09d0-6be1-8333-520626b09f4a}] C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\iiytwhjhupce.dll" DllStub
O4 - HKLM\..\Run: [BM106b25ee] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\fhnbrmbw.dll",s
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Geselecteerde koppelingen converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Selectie converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=39204
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsu...?1131896531982
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsof...?1132867273305
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

--
End of file - 8580 bytes

alvast bedankt
  Met citaat antwoorden
Oud 26 August 2008, 22:54   #2
anoniem25985
Guest
 
Berichten: n/a
Standaard

Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'. Selecteer alleen de items hieronder genoemd:

O2 - BHO: {05f75471-c56d-c30a-b824-fba8a65e1d9d} - {d9d1e56a-8abf-428b-a03c-d65c17457f50} - C:\WINDOWS\system32\reltja.dll
O2 - BHO: targetedbanner browser enhancer - {e31c3e8b-5b79-ceb5-beac-1ab8605b6775} - C:\WINDOWS\system32\iiytwhjhupce.dll
O4 - HKLM\..\Run: [13581672] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\xwwovkai.dll",b
O4 - HKLM\..\Run: [{bbe8082d-09d0-6be1-8333-520626b09f4a}] C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\iiytwhjhupce.dll" DllStub
O4 - HKLM\..\Run: [BM106b25ee] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\fhnbrmbw.dll",s


Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".
Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.
Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.
Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.
Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)
De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.
Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.
  Met citaat antwoorden
Oud 27 August 2008, 13:48   #3
anoniem33486
Guest
 
Berichten: n/a
Standaard hijack this farapom vervolg

Bedankt dat je zo snel reageerde en heb hetgeen gedaan wat er instond.
Hierbij nu mijn laatste log van de computer en hoop dat het nu weer voor elkaar is.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 13:44:46, on 27-8-2008
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE
C:\Program Files\Acer\Notebook Manager\almxptray.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.zeelandnet.nl/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://global.acer.com/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [AcerNotebookManager] C:\Program Files\Acer\Notebook Manager\almxptray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Geselecteerde koppelingen converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Selectie converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=39204
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsu...?1131896531982
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsof...?1132867273305
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

--
End of file - 7880 bytes
  Met citaat antwoorden
Oud 27 August 2008, 16:38   #4
anoniem25985
Guest
 
Berichten: n/a
Standaard

Dit log ziet er perfect uit. Heb je ook het logje van MBAM ? Zou je dat ook even willen posten in een bericht. En zijn nu ook alle problemen opgelost ?

Laatst gewijzigd door kape : 27 August 2008 om 16:41
  Met citaat antwoorden
Oud 27 August 2008, 21:57   #5
anoniem33486
Guest
 
Berichten: n/a
Standaard

Vandaag toevallig in Kapellen geweest bij Hans Lemmens Golf Outlet!
Alles doet het weer normaal en ik ben je erg dankbaar voor de snelle service, ga zo door.
Hartstikke bedankt

FARAPOM

Malwarebytes' Anti-Malware 1.25
Database versie: 1088
Windows 5.1.2600 Service Pack 3

13:16:35 27-8-2008
mbam-log-08-27-2008 (13-16-35).txt

Scan type: Snelle Scan
Objecten gescand: 46058
Verstreken tijd: 6 minute(s), 8 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
Geheugenmodulen geïnfecteerd: 2
Registersleutels geïnfecteerd: 16
Registerwaarden geïnfecteerd: 2
Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
Mappen geïnfecteerd: 13
Bestanden geïnfecteerd: 23

Geheugenprocessen geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:
C:\WINDOWS\system32\reltja.dll (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot.
C:\WINDOWS\system32\xwwovkai.dll (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot.

Registersleutels geïnfecteerd:
HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{85e06077-c824-43d0-a8dc-5efb17bc348a} (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8109fd3d-d891-4f80-8339-50a4913ace6f} (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{5937cd7f-1c0b-41e1-9075-60ebdf3c7d34} (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Ext\PreApproved\{90b5a95a-afd5-4d11-b9bd-a69d53d22226} (Adware.Hotbar) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Ext\PreApproved\{8109fd3d-d891-4f80-8339-50a4913ace6f} (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Uninstall\rhctdbj0egm0 (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\rhctdbj0egm0 (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Uninstall\targetedbanner (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\rdfa (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Software Notifier (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS Juan (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\contim (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\dslcnnct (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\IProxyProvid er (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS Track System (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\aoprndtws (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerwaarden geïnfecteerd:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run\bm106b25ee (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\originalwallpaper (Hijack.Wallpaper) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerdata bestanden geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Mappen geïnfecteerd:
C:\Program Files\rhctdbj0egm0 (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Robert\Application Data\Microsoft\dtsc (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Robert\Application Data\rhctdbj0egm0 (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Robert\Application Data\rhctdbj0egm0\Quarantine (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Robert\Application Data\rhctdbj0egm0\Quarantine\BrowserObjects (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Robert\Application Data\rhctdbj0egm0\Quarantine\Packages (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Robert\Application Data\rhctdbj0egm0\Quarantine\Autorun (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Robert\Application Data\rhctdbj0egm0\Quarantine\Autorun\HKCU (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Robert\Application Data\rhctdbj0egm0\Quarantine\Autorun\HKCU\RunOnce (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Robert\Application Data\rhctdbj0egm0\Quarantine\Autorun\HKLM (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Robert\Application Data\rhctdbj0egm0\Quarantine\Autorun\HKLM\RunOnce (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Robert\Application Data\rhctdbj0egm0\Quarantine\Autorun\StartMenuAllU sers (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Robert\Application Data\rhctdbj0egm0\Quarantine\Autorun\StartMenuCurr entUser (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.

Bestanden geïnfecteerd:
C:\WINDOWS\system32\xwwovkai.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.
C:\WINDOWS\system32\iakvowwx.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\reltja.dll (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot.
C:\WINDOWS\system32\fhnbrmbw.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\mhcgtfwr.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\fmvyuwfd.exe (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\rhctdbj0egm0\rhctdbj0egm0.exe (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\rhctdbj0egm0\database.dat (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\rhctdbj0egm0\rhctdbj0egm0Skin.dll (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\rhctdbj0egm0\msvcp71.dll (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\rhctdbj0egm0\MFC71.dll (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\rhctdbj0egm0\MFC71ENU.DLL (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\rhctdbj0egm0\msvcr71.dll (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\rhctdbj0egm0\license.txt (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\rhctdbj0egm0\rhctdbj0egm0.exe.local (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\rhctdbj0egm0\Uninstall.exe (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Robert\Application Data\Microsoft\dtsc\s (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\mcrh.tmp (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\cookies.ini (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\{cef2f27a-4aaf-0955-3b2e-9102badef2cb}.dll-uninst.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\pskt.ini (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\BM106b25ee.xml (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\BM106b25ee.txt (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.


END
  Met citaat antwoorden
Oud 28 August 2008, 05:21   #6
anoniem25985
Guest
 
Berichten: n/a
Standaard

Problemen van de baan, dan is het tijd voor de “grote schoonmaak” : een cleaning en het verwijderen van de besmette herstelpunten.

Download CCleaner.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Opschonen'. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Start -> Configuratiescherm -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen.

That’s it !
  Met citaat antwoorden
Antwoord

Discussietools
Weergave

Regels voor berichten
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Forumnavigatie


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 09:32.


Powered by vBulletin Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.