Ga terug   Computer Idee Forum > Internet > Beveiliging

Antwoord
 
Discussietools Weergave
Oud 19 February 2009, 15:59   #1
anoniem33712
Guest
 
Berichten: n/a
Standaard Hijack this Devilsite

Ik starte vanochtend mijn computer op. Dat duurde al heel lang. Toen hij eindelijk aan gemeld was, kreeg ik geen taakbalk, de melden dat het register niet gevonden kan worden en dat mijn ati drivers niet gevonden kunnen worden. Ook mijn XP heeft een 98 look. (het ziet er allemaal heel oud uit)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 3:57:58 , on 19-2-2009
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\windows\System32\smss.exe
C:\windows\system32\winlogon.exe
C:\windows\system32\services.exe
C:\windows\system32\lsass.exe
C:\Program Files\jcximjrj\jcximjrj.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
E:\Program Files\Electronic Arts\Need for Speed ProStreet\PB\PnkBstrA.exe
C:\windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\jcximjrj\jcximjrj.exe
C:\Program Files\EmvSmartCardReader\SmartMON.exe
C:\Program Files\EmvSmartCardReader\BePCSC.exe
D:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
D:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
C:\windows\system32\rundll32.exe
C:\windows\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe
E:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - D:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SmartMon] C:\Program Files\EmvSmartCardReader\SmartMON.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BePCSC] C:\Program Files\EmvSmartCardReader\BePCSC.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "D:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "D:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "D:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey
O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\windows\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKUS\S-1-5-21-1482476501-688789844-1417001333-1003\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\windows\system32\ctfmon.exe (User '?')
O4 - HKUS\S-1-5-21-1482476501-688789844-1417001333-1003\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" (User '?')
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\windows\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\windows\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.srtest.com/srl_bin/sysreqlab_srl.cab
O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://go.divx.com/plugin/DivXBrowserPlugin.cab
O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (a-squared Scanner) - http://ax.emsisoft.com/asquared.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B43321F0-F3D9-4ACC-BC99-AA0D0C6DEC34}: NameServer = 10.0.0.138
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - D:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - D:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
O23 - Service: CSIScanner - Prevx - C:\Program Files\jcximjrj\jcximjrj.exe
O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - D:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - D:\Program files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: PunkBuster (PnkBstrA) - Unknown owner - E:\Program Files\Electronic Arts\Need for Speed ProStreet\PB\PnkBstrA.exe

--
End of file - 7437 bytes

Laatst gewijzigd door Devilsite : 19 February 2009 om 16:35
  Met citaat antwoorden
Oud 19 February 2009, 16:19   #2
anoniem18126
Guest
 
Berichten: n/a
Standaard

Het is wel handig als je er even bijschrijft wat je problemen zijn.
  Met citaat antwoorden
Oud 19 February 2009, 23:20   #3
anoniem13576
Guest
 
Berichten: n/a
Standaard

Je zou de drivers van je videokaart opnieuw kunnen installeren.
  Met citaat antwoorden
Oud 20 February 2009, 09:25   #4
anoniem35971
Guest
 
Berichten: n/a
Standaard

Dat komt omdat jij de visuele instellingen op "Beste prestaties" hebt gezet.


Start hijackthis en kies voor 'do a system scan only'
Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

Sluit alle vensters behalve Hijackthis
Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Ga naar Virustotal.com
Upload het volgende bestand door het volgende te kopiëren/plakken (dus niet via "Bladeren..." opzoeken!): C:\Program Files\jcximjrj\jcximjrj.exe
Wacht totdat het resultaat verschijnt. Post dit mee in je volgende reactie


Download MalwareBytes' Anti-Malware en sla het op je bureaublad op.
Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:
  • Update MalwareBytes' Anti-Malware
  • Start MalwareBytes' Anti-Malware
Klik daarna op "Voltooien".
Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.
  • Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "Instellingen".
  • Vink hier aan: "Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware".
  • Ga daarna naar het tabblad "Scanner", kies hier voor "Snelle Scan".
  • Druk vervolgens op "Scannen" om de scan te starten.
  • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  • Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
  • Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "Verwijder geselecteerde".
  • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
Het log wordt automatisch bewaard door MalwareBytes' Anti-Malware en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Plaats dit logje
  Met citaat antwoorden
Oud 21 February 2009, 02:18   #5
anoniem33712
Guest
 
Berichten: n/a
Standaard

Bedankt voor de reactie!! Maar ik heb het al anders opgelost: ik heb xp geherinstalled.

Gtz!
  Met citaat antwoorden
Oud 21 February 2009, 09:20   #6
anoniem35971
Guest
 
Berichten: n/a
Standaard

Nou, dat is ook niet de handigste manier die ik kan bedenken, ik had je makkelijk van jouw (malware) problemen af kunnen helpen, maar goed graag gedaan.
  Met citaat antwoorden
Antwoord

Discussietools
Weergave

Regels voor berichten
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Forumnavigatie


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 09:25.


Powered by vBulletin Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.