PDA

View Full Version : besmet: application updater


rubend
1 December 2010, 19:16
Hallo,
Volgens mij ben ik besmet (application updater en meer?). Weet niet wat ik moet ondernemen. Wie helpt?


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 18:51:50, on 1-12-2010
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\acs.exe
C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe
C:\Program Files\UPC Smart Guard\Anti-Virus\fsgk32st.exe
C:\Program Files\UPC Smart Guard\Common\FSMA32.EXE
C:\Program Files\UPC Smart Guard\Anti-Virus\FSGK32.EXE
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\UPC Smart Guard\Common\FSHDLL32.EXE
C:\Program Files\UPC Smart Guard\Anti-Virus\fssm32.exe
C:\Program Files\UPC Smart Guard\FWES\Program\fsdfwd.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\UPC Smart Guard\Anti-Virus\fsav32.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
C:\Program Files\UPC Smart Guard\Common\FSM32.EXE
C:\Program Files\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe
C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
C:\Program Files\NETGEAR\WN111v2\WN111V2.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: LitmusBHO - {C6867EB7-8350-4856-877F-93CF8AE3DC9C} - C:\Program Files\UPC Smart Guard\NRS\iescript\baselitmus.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: Browsing Protection Toolbar - {265EEE8E-3228-44D3-AEA5-F7FDF5860049} - C:\Program Files\UPC Smart Guard\NRS\iescript\baselitmus.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Snelkoppeling naar eigenschappenvenster voor High Definition Audio] HDAShCut.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay
O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\UPC Smart Guard\Common\FSM32.EXE" /splash
O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\UPC Smart Guard\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SearchSettings] "C:\Program Files\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [AutoStartNPSAgent] C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: hp psc 2000 Series.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe
O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
O4 - Global Startup: NETGEAR WN111v2 Smart Wizard.lnk = C:\Program Files\NETGEAR\WN111v2\WN111V2.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL
O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieŰn - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O23 - Service: Atheros Configuration Service (ACS) - Atheros - C:\WINDOWS\system32\acs.exe
O23 - Service: Application Updater - Spigot, Inc. - C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - Unknown owner - C:\Program Files\UPC Smart Guard\Anti-Virus\fsgk32st.exe
O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\UPC Smart Guard\FWES\Program\fsdfwd.exe
O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program Files\UPC Smart Guard\Common\FSMA32.EXE
O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\UPC Smart Guard\ORSP Client\fsorsp.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: Jumpstart Wifi Protected Setup (jswpsapi) - Atheros Communications, Inc. - C:\Program Files\NETGEAR\WN111v2\jswpsapi.exe
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

--
End of file - 7308 bytes

stroke33
1 December 2010, 20:02
Waarom denk je dat? Welke problemen heb je? en waarom zoveel antievirus programma's tegelijk open?

rubend
1 December 2010, 20:15
Computer loopt trager..., en ik zie iets van Spigot staan.

dutch-online
1 December 2010, 20:22
Doe een scan met MBAM.

http://www.malwarebytes.org/mbam.php

de free versie is goed knop onderaan de site

verder ja 1 Virusscanner is voldoende, meerdere werken elkaar vaak tegen ,dus haal ze allemaal weg op 1 na.

rubend
1 December 2010, 20:47
Virusscanners verwijderd, behalve "UPC smart guard". Bij het opstarten kreeg ik de melding dat "application updater" verbinding zocht met het internet. Heb dit geweigerd.

mbam opgehaald..... en nu?

dutch-online
1 December 2010, 20:51
installeren dan laten updaten . en als er iets gevonden wordt , verwijderen.

dutch-online
1 December 2010, 20:52
application updater

dat kan van UPC smart guard dus mischien toch nodig.

rubend
1 December 2010, 21:30
scan loopt...

"application updater" lijkt niet bij UPC smart guard te horen. de enige info die ik kan vinden is dat het van Spigot inc. is.

rubend
1 December 2010, 21:57
mbam vind geen besmetting.

Wat vinden jullie?
Is de "application updater"van Spigot niet schadelijk? de meldingen van de virusscanner dat deze applicatie met internet wil verbinden, kreeg ik opeens.

ctrlaltdelete
1 December 2010, 22:32
rubend,

Kijk eens of je Spigot terug kunt vinden in configuratiescherm > software. Als Spigot daartussen staat, dan de´nstalleren.

Wil je nog een andere scanner op je systeem loslaten, probeer dan de Emsisoft Emergency Kit scanner (http://www.emsisoft.nl/eek/). Deze wordt niet op je systeem ge´nstalleerd en kan gebruikt worden in combinatie met andere antivirusprogramma's.

rubend
2 December 2010, 12:15
Emsisoft heeft een trojan gevonden en verwijderd. "ApplicationUdater" heb ik uiteindelijk verwijderd met ccleaner...

volgens mij ben ik nu geholpen!

Thanks forum!