PDA

View Full Version : HijackThis


65+
17 May 2010, 13:31
Heb sinds het bezoek aan een website een hinderlijke reclame bij het lezen van een krant. Als ik de FAQman in Computer Idee nr. 11, het antwword op een soortgelijk probleem, goed heb begrepen schuilt de boosdoener in één van de onderstaande regels.

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyOverride = localhost
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
R3 - URLSearchHook: SearchSettings Class - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - C:\Program Files\Search Settings\SearchSe

Wil iemand mij aub verder helpen om van deze hinderlijke reclame, Superfi, te worden verlost.

Anacho
17 May 2010, 13:50
U kunt beter een heel HiJack This log plaatsen, zodat er een beter overzicht is van alle processen die zich afspelen op de PC.

65+
17 May 2010, 20:09
Bedankt Anacho, dit is de complete log.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 21:06:47, on 17-5-2010
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe
C:\Program Files\Casema Internet Security Pack\Anti-Virus\fsgk32st.exe
C:\Program Files\Casema Internet Security Pack\Common\FSMA32.EXE
C:\Program Files\Casema Internet Security Pack\Common\FSHDLL32.EXE
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Rebit-SaveMe-Express\bin\Rebit-SaveMe-Express-Svc.exe
C:\Program Files\Rebit-SaveMe-Express\bin\Rebit-SaveMe-Express-SysMon.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
C:\Program Files\Casema Internet Security Pack\Common\FSM32.EXE
C:\Program Files\Casema Internet Security Pack\FSGUI\ispnews.exe
C:\Program Files\Rebit-SaveMe-Express\bin\Rebit-SaveMe-Express-Autoplay.exe
C:\Program Files\Rebit-SaveMe-Express\bin\Rebit-SaveMe-Express-Tray.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
C:\Program Files\Gadwin Systems\PrintScreen\PrintScreen.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
C:\Program Files\Billeo\billeo.exe
C:\Program Files\Casema Internet Security Pack\FWES\Program\fsdfwd.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe
C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
C:\Program Files\IObit\IObit SmartDefrag\IObit SmartDefrag.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
c:\program files\common files\installshield\updateservice\isuspm.exe
C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\agent.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
C:\Program Files\Casema Internet Security Pack\Anti-Virus\FSGK32.EXE
C:\Program Files\Casema Internet Security Pack\Anti-Virus\fssm32.exe
C:\Program Files\Casema Internet Security Pack\Anti-Virus\fsav32.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyOverride = localhost
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
R3 - URLSearchHook: SearchSettings Class - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - C:\Program Files\Search Settings\SearchSettings.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Billeo - {465E08E7-F005-4389-980F-1D8764B3486C} - c:\program files\billeo\billeo.dll
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Helperobject voor Encarta Winkler Prins Webassistent - {955BE0B8-BC85-4CAF-856E-8E0D8B610560} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Web Companion\2007\ENCWCBAR.DLL
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: SearchSettings Class - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - C:\Program Files\Search Settings\SearchSettings.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: Encarta Winkler Prins Webassistent - {147D6308-0614-4112-89B1-31402F9B82C4} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Web Companion\2007\ENCWCBAR.DLL
O3 - Toolbar: Billeo - {6ADB0F93-1AA5-4BCF-9DF4-CEA689A3C111} - c:\program files\billeo\billeo.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "c:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\Casema Internet Security Pack\Common\FSM32.EXE" /splash
O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\Casema Internet Security Pack\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW
O4 - HKLM\..\Run: [News Service] "C:\Program Files\Casema Internet Security Pack\FSGUI\ispnews.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
O4 - HKLM\..\Run: [SearchSettings] C:\Program Files\Search Settings\SearchSettings.exe
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Gadwin PrintScreen] C:\Program Files\Gadwin Systems\PrintScreen\PrintScreen.exe /nosplash
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: billeo.lnk = C:\Program Files\Billeo\billeo.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Open with WordPerfect - C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\WPLauncher.hta
O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Encarta Winkler Prins Zoekbalk - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra button: Billeo - {97ED3A9F-CD6F-473A-8FE1-7505C1B844C3} - c:\program files\billeo\billeo.dll (HKCU)
O15 - Trusted Zone: *.stumbleupon.com
O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
O23 - Service: Application Updater - Spigot, Inc. - C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe
O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Casema Internet Security Pack\Anti-Virus\fsgk32st.exe
O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Casema Internet Security Pack\FWES\Program\fsdfwd.exe
O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Casema Internet Security Pack\Common\FSMA32.EXE
O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Casema Internet Security Pack\ORSP Client\fsorsp.exe
O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
O23 - Service: Rebit SaveMe Express Svc (Rebit-SaveMe-Express-Svc) - Rebit, Inc. - C:\Program Files\Rebit-SaveMe-Express\bin\Rebit-SaveMe-Express-Svc.exe
O23 - Service: Rebit SaveMe Express SysMon (Rebit-SaveMe-Express-SysMon) - Rebit, Inc. - C:\Program Files\Rebit-SaveMe-Express\bin\Rebit-SaveMe-Express-SysMon.exe

--
End of file - 9432 bytes

65+
19 May 2010, 19:29
Wil iemand zo vriendelijk zijn om naar mijn HijackThis log te kijken aub.

Rolf
19 May 2010, 19:59
Schrijver dezes heeft uw log nagekeken. Maar heeft nagenoeg geen kennis m.b.t. HijackThis logs.
Wat mij wel opviel, het tweede O2 item, billeo.dll. Dit is denk ik een virus.
Verder, kunt u terug gaan naar een recent herstelpunt?
Opties voor verwijderen schadelijke software (http://www.microsoft.com/security/malwareremove/default.aspx).

Misschien dat dit verder helpt. Veel meer kan ik niet voor u doen.

Anacho
19 May 2010, 20:59
Helaas zijn er op het forum weinig loglezers aanwezig, misschien is het een optie uw log op http://nucia.eu/forum/ te plaatsen. Registreer U daar en klik op
Klik hier om een nieuwe vraag te stellen. (http://www.nucia.eu/forum/question.php) bovenaan de pagina en volg de instructies.

Niekie30
19 May 2010, 23:14
Schrijver dezes heeft uw log nagekeken. Maar heeft nagenoeg geen kennis m.b.t. HijackThis logs.
Wat mij wel opviel, het tweede O2 item, billeo.dll. Dit is denk ik een virus.
Verder, kunt u terug gaan naar een recent herstelpunt?
Opties voor verwijderen schadelijke software (http://www.microsoft.com/security/malwareremove/default.aspx).

Misschien dat dit verder helpt. Veel meer kan ik niet voor u doen.

Rolf: Het Billeo.dll is een dll van een legaal gewoon verkrijgbare password manager.

Niek

Argus
20 May 2010, 06:35
Hijack This Uninstall lijst
Start Hijack This
Start Hijack This,Klik: Do a Systemscan only
Rechtsonder klik Config…. klik Misc Tools
Klik “Open Uninstall Manager”
Klik “Safe List”
Kopďeer Uninstall_list naar je Bureaublad en post de inhoud in je volgende Antwoord
Sluit Hijack This

Rolf
20 May 2010, 18:35
@Niekie30
Op internet zag ik dat een virus kan zijn.
Maar Billeo (https://www.billeo.com/) is in beginsel inderdaad een password manager (http://www.computerenzonderdrempels.nl/software/billeo/billeo.pdf).

Als het op een verkeerde plaats staat, kan het ook een virus (http://www.liutilities.com/products/wintaskspro/dlllibrary/billeo/) zijn.
Maar daar lijkt het in dit geval niet op.

65+
21 May 2010, 17:45
Billeo is al enkele jaren mijn password manager. Bedankt voor de reacties.

barry666
21 May 2010, 20:26
hallo 65+....
ik zag in je hjt log volgens mij een paar kwaadaardige bho's zitten ,deze kunnen wellicht de oorzaak zijn van al jou ellende!!!
probeer je pc eens te scannen met het volgende programma ( scant en verwijderd de troep gratis )
MALWARE BYTES ANTIMALWARE....deze kun je hier downloaden:

http://download.cnet.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-10804572.html?part=dl-10804572&subj=dl&tag=button

gewoon downloaden , installeren ( programma update eerste keer automatisch ) hierna kies je voor een snelle scan , volledige scan kan ook , duurt alleen wat langer...
als de scan klaar is , kun je de resultaten bekijken en verwijderen...
laat mij maar weten , of malware bytes wat voor jou kan betekenen!
groet , barry

Juisterr
21 May 2010, 20:32
Mag ik even?


Voer de volgende acties eerst uit:
Klik op Start -> (Settings) -> Configuratiescherm -> Software en verwijder het (de) volgende programma(´s):
SearchSettings

Schakel tijdelijk Windows Defender uit
Want deze kan voor stoorzender spelen bij het fixen met HJT (de fix terug ongedaan maken)
* Open Windows Defender > Klik Tools
* Klik "General Settings" of Options
* Scroll naar "Real Time Protection Options"
* Haal het vinkje weg bij "Turn on Real Time Protection (recommended)" > Klik "Save"
* Sluit Windows Defender
(als de problemen over zijn, logje weer schoon verklaard is, kan je 'm weer aanzetten)

Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R3 - URLSearchHook: SearchSettings Class - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - C:\Program Files\Search Settings\SearchSettings.dll
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O2 - BHO: SearchSettings Class - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - C:\Program Files\Search Settings\SearchSettings.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SearchSettings] C:\Program Files\Search Settings\SearchSettings.exe

Sluit alle vensters behalve Hijackthis
Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.


Download MalwareBytes' Anti-Malware (http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe) en sla het op je bureaublad op.
Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:
Update MalwareBytes' Anti-Malware
Start MalwareBytes' Anti-Malware
Klik daarna op "Voltooien".
Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geďnstalleerd worden.
Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "Instellingen".
Vink hier aan: "Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware".
Ga daarna naar het tabblad "Scanner", kies hier voor "Snelle Scan".
Druk vervolgens op "Scannen" om de scan te starten.
Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "Verwijder geselecteerde".
Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
Het log wordt automatisch bewaard door MalwareBytes' Anti-Malware en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Plaats dit logje samen met een nieuw logje van HijackThis..