PDA

View Full Version : Vrije MP3 tags


rjvencken
7 September 2009, 22:13
Graag zou ik in mijn MP3 bestanden "vrije" tags achterlaten zodat ik bij het copieren van mijn bestanden niet gebonden ben aan de library van mijn mediaplayer en bestandsstructuur. Voorbeeld: ik wil ingebakken in een aantal bestanden aangeven dat ze horen bij de playlist "onderweg" en weer een andere, deels overlappende, subset moet de tag "nederlandstalig" meekrijgen. Het is NIET de bedoeling hiervoor een tag met andere betekenis (bijvoorbeeld <composer>) te misbruiken. Want het is ook nog eens gewenst om in batch bestanden te kunnen updaten waarbij een waarde wordt toegevoegd en andere waarden ongemoeid blijven. Wie weet of huidige danwel toekomstige tagversie dit ondersteunt en zo ja welke tag-editor gewenste functionaliteit biedt?

FooBar
7 September 2009, 22:25
APEv2 tags zijn volledig custom zonder voorgedefinieerde tagnamen. Winamp kan die toevoegen en bewerken, maar een handige tag editor is dat niet...

Maar dan weet je in ieder geval in welke richting je kunt zoeken.

rjvencken
7 September 2009, 22:53
APEv2 tags zijn volledig custom zonder voorgedefinieerde tagnamen. Winamp kan die toevoegen en bewerken, maar een handige tag editor is dat niet...

Maar dan weet je in ieder geval in welke richting je kunt zoeken.

Tnx! Ik ga ermee aan de slag